[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Skolebestyrelsen Hæfte 6

Undervisningens indhold


[Billede: Forside] Sjette hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er:

1. Hvorfor og hvordan?
2. Tilsyn
3. Budget
4. Samarbejde i bestyrelsen
5. Kontakt udadtil
7. Ansættelse og afskedigelse
8. Ordensregler

Indhold:

  1. Formålet med at holde skole
  2. Om rollefordelingen og ansvaret for undervisningens indhold
  3. Kommunalbestyrelsen
  4. Skolebestyrelsens ansvar og rolle
  5. Skolelederens ansvar og rolle
  6. Lærerens opgave
  7. Læseplaner
  8. Undervisningsmidler
  9. Kvalitet i undervisningen
  10. Skole-hjemsamarbejdet


Kolofon


Samlet printudgave (pdf)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


Siden senest redigeret den 2. februar 1998 

 

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE