[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Selvstændighedskultur og iværksætteri

- en vejledning til valgfaget

 

[ Billede: Forsiden af publikationen ]

Denne vejledning til valgfaget Selvstændighedskultur og iværksætteri er udarbejdet i forlængelse af fagbeskrivelsen for valgfaget.

Fagbeskrivelsen og vejledningen er led i Undervisningsministerens initiativ med henblik på at styrke den danske selvstændigheds- og innovationskultur samt skabe flere iværksættere og initiativrige medarbejdere.

Vejledningen indeholder forslag og ideer til, hvordan det særlige valgfag kan tilrettelægges og eventuelt moduliseres i forhold til den enkelte erhvervsuddannelse. Der er konkrete forslag til undervisningsforløb inden for henholdsvis en teknisk og en merkantil erhvervsuddannelse og inden for landbrugsuddannelsen.

Indholdsfortegnelse

Forord

1. Vejledningens opbygning

2. Baggrund

3. Målgruppe

4. Skematisk oversigt over valgfaget

5. Gennemgang af fagbeskrivelsen

6. Pædagogiske overvejelser

7. Eksempler på konkrete undervisningsforløb

8. Afslutning

9. Litteratur

10. Yderligere information

11. Bilag


Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE