Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Fra klar besked til dialog[Grafik: Her ses publikationens forside.]

Iværksættelsen af erhvervsuddannelsesreform 2000 betyder store udfordringer og krav - organisatoriske, didaktiske og pædagogiske - for hele erhvervsskolesystemet nu og i de kommende år på grund af den nytænkning, reformen forudsætter og stiller krav om.

Dette gælder også for de lokale uddannelsesudvalg, som er vigtige samarbejdsparter for skolerne og har en betydningsfuld rolle i erhvervsuddannelserne. Den rolle er forstærket i kraft af den aktuelle reform af disse uddannelser. De lokale uddannelsesudvalg har til opgave at rådgive skolerne med hensyn til undervisningens nærmere indhold og med hensyn til den løbende fornyelse og udvikling af undervisningen.

Indhold:

Forord
1. Indledning
2. Brug af kataloget
3. Ideer til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg
4. Ideer til: Organisering og samarbejde i det lokale uddannelsesudvalg
5. Ideer til: Det lokale uddannelsesudvalg og undervisningen
6. Ideer til: Samspillet mellem erhvervsliv, praktikvirksomhed og skole
7. Det gode udvalgsarbejde
8. Oversigt over centralt lovstof, bekendtgørelser mv.
9. Litteratur


Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2001
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top