Forrige kapitel Forsiden  Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Oversigt over ideer til
arbejdet i det lokale
uddannelsesudvalg

 

 

Organisering og samarbejde i det lokale uddannelsesudvalg

1. Hvordan bliver udvalgsarbejdet en succes?
2. Forretningsorden og organisering af udvalgsarbejdet
3. Selvevaluering af LUUs arbejde
4. Årsplanlægning
5. Indkøring af nye medlemmer
6. Samarbejde og rolleforventninger
7. Hvordan inddrages eleverne i udvalgsarbejde?
8. Inspiration udefra
9. Samarbejde mellem uddannelsesudvalg, skolens bestyrelse og faglige udvalg.

Det lokale uddannelsesudvalg og undervisningen

10. Samarbejde om lokale undervisningsplaner
11. Skolebedømmelsesplaner
12. Helhedsvurdering af eleven efter grundforløbet
13. Udvikling af ideer til lokale valgfag på hovedforløbet
14. Hvordan lærer eleverne at lære?
15.Overværelse af undervisningen
16. Møde med eleverne
17. Er uddannelsen og undervisningen ajour med branchens udvikling?
18. Uddannelsens almene indhold
19. Studierettet og erhvervsrettet påbygning
20. Den kompetente elev
21. Udvikling af kompetencer
22. Elevplan og LUUs opgaver
23. Uddannelsesbogen og elevens personlige uddannelsesplan. 

Samspillet mellem erhvervsliv, praktik-virksomhed og skole

24. Information til “baglandet”
25. Samarbejde om udvikling af praktikuddannelsen
26. Lærerne besøger lokalområdets virksomheder
27. Afholdelse af faglige arrangementer på skolen for erhvervslivet
28. Deltagelse i afslutningshøjtideligheder mv. 

 

 


Denne side indgår i publikationen "Fra klar besked til dialog" som kapitel 3 af 9   
© Undervisningsministeriet 2001

 Forrige kapitel Forsiden  Næste kapitel
Til sidens top