[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Q i undervisningsmaterialerne
- lokal kvalitetsudvikling på erhvervsskolerne

[Billede: Publikationens forside] I dette temahæfte sættes der fokus på erhvervsskolernes lokalt udviklede og udarbejdede undervisningsmaterialer

Der stilles en række spørgsmål – bl.a. med udgangspunkt i Den centrale Q-spørgeramme – om

  • Elevernes udbytte af og tilfredshed med materialerne
  • Lærernes, teamets, afdelingens produktion af undervisningsmaterialer, herunder forberedelsen, udformningen, anvendelsen, evalueringen og efterbehandlingen.
  • Skolens og dens interessenters krav og forventninger
  • Skolens politik for bedre undervisnings- og eksamensmaterialer

Hæftet indeholder en række ideer og konkrete forslag til, hvordan skolen selv kan forbedre sine undervisnings- og eksamensmaterialer

INDHOLD

Forord
1. Indledning
2. Eleverne og undervisningsmaterialerne
3. Fremstilling af undervisningsmaterialerne
4. Skolen og undervisningsmaterialerne
5. Afslutning

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE