[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

På sporet af praksis

[Publikation forside] Undervisningsministeriet arbejdsgruppe Operation Voksenunderviser afholdt i 1999 konferencen På sporet af praksis. Konferencen havde fokus på forholdet mellem undervisning og læring. Antologien På sporet af praksis udgives i forlængelse af konferencen og indeholder artikler, der belyser den side af praksisdiskussionen, som drejer sig om samspillet mellem voksenundervisning og deltagernes læring i hverdagslivet.

Artiklerne beskæftiger sig alle med forbindelsen - eller den manglende forbindelse - mellem læring, der foregår i uddannelsessystemet, og den læring der foregår uden for. Artiklerne afspejler, at der er mange gode grunde til at tage grundlaget for uddannelse og undervisning op til diskussion ud fra nogle bredere forestillinger om læring end de, der ofte præger den daglige praksis i voksenundervisningen.

Indhold

Forord
Indledning
Tavs viden, pædagogik og praksis
Uddannelse og læring i praksis
At lære i praksis - i skolen og på arbejdspladsen
Voksenundervisning i et livshistorisk perspektiv
Forfatteroplysninger

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE