[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Heldigvis er vores folkeskole for alle
Elever med flygtninge- eller indvandrerbaggrund skriver dagbog

[Billede: Publikationens forside] Resumé:
I det danske samfund hersker der mange opfattelser af etniske minoritetsbørn i folkeskolen. Hidtil har vi fået de voksnes: politikeres, embedsmænds, læreres og forældres versioner.

Det siges, at al det sete afhænger af øjnene, der ser. Det vigtigste vidnesbyrd om, hvordan det står til i folkeskolen, må nok siges at være elevernes opfattelse.

Med denne bog får vi indblik i de etniske minoritetsbørns verden og deres oplevelser. Det er et velkomment og meget savnet bidrag til debatten. Ved at læse disse dagbøger får vi mulighed for at dele deres oplevelser og deres hverdag i folkeskolen, og vi får del i deres frustrationer, men også i deres glæder. Disse unge fortæller om de positive erfaringer, undervisningen, lærerne og kammeratskabet, men også om mobning og diskrimination. De fortæller om tosprogethed og om at leve med to kulturer.

INDHOLD

Forord
Indledning
To sprog i skolen
Diskrimination og krav om tilpasning
Familie, venner og ungdomskultur
Savn og sorg

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE