[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
 

 

Internationale aktiviteter - indhold og kvalitet

- i gymnasiet

- på hf-kurser

- på VUC'er

[ Billede: Forsiden af publikationen ]      

 

Formålet med den kvalitative undersøgelse, der er fremlagt i denne rapport, har været at belyse indhold, kvalitet og udbytte af internationale aktiviteter i gymnasiet og hf. Rapporten præsenterer resultaterne af en række interview, der er foretaget på 9 gymnasier, 2-årige hf-kurser og VUC'er. Rapporten beskæftiger sig i hovedtræk med tre aspekter af skolernes internationale aktiviteter. Det drejer sig om formålet med internationale aktiviteter, om deres didaktik, her forstået som organisering, fagligt indhold og metode, og endelig om udbyttet af aktiviteterne.

Indhold:

Forord

II Konklusioner

III Undersøgelsens metode

IV Formål med internationale aktiviteter

V Studie- og udvekslingsrejser

VI Andre internationale aktiviteter

VII Udbytte af internationale aktiviteter

 

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

Undervisningsministeriet 1997
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE