[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Casen i psykologiundervisningen

[Billede: Publikationens forside] Dette hæfte er blevet til på baggrund af et behov for at tilføre psykologiundervisningen på avu idéer og materiale, der kan inspirere til anvendelse af cases.
Hæftet indeholder 38 cases, hvor en case skal forstås som en kortere tekst, der som et stykke redigeret virkelighed skildrer et forløb eller en situation.
Psykologi er et videnskabsfag - også på avu. Det betyder bl.a., at psykologien beskriver mange hverdagsfænomener i et teoretisk sprog med mange fagudtryk, og det giver ofte en vis afstand til den konkrete virkelighed, som fagudtrykkene skal beskrive. I videnskaber er denne afstand en nødvendighed. For mange kursister kan afstanden imidlertid nemt blive for stor.

Casen kan i psykologiundervisningen mindske denne afstand. Casen kan være det bindeled mellem teori og virkelighed, som øver kursisten i at kunne tænke en tilsvarende forbindelse i sin egen hverdag. Virkeligheden kommer via casen atter i forgrunden, og teorien finder et vedkommende anvendelsesområde. Det er i håbet om at kunne fremme denne læringsproces, at hæftet er blevet udarbejdet.

Hæftet indledes med et kapitel, der belyser selve case-begrebet.
Halvdelen af casene er blevet suppleret med illustrationer.
Fagkonsulenten har under hele forløbet suppleret arbejdsgruppen fra sidelinjen, men har ikke medvirket direkte.

INDHOLD

Forord

Casen i psykologiundervisningen
Med udgangspunkt i Individet
Med udgangspunkt i Familielivet
Med udgangspunkt i Arbejdslivet
Med udgangspunkt i Samfundslivet

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE