Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Sproget med i alle fag

- andetsprog og didaktik i folkeskolen
Den trykte publikations forside

Resumé

Artikelsamlingen viser gennem en række eksempler fra praksis, hvordan dansk som andetsprog kan integreres i fagene dansk, matematik og natur/teknik i folkeskolens 4.-6. klassetrin. Som en del af natur/teknik indgår emner fra biologi, geografi og fysik/kemi.

Artiklerne er tidligere offentliggjort i forbindelse med Undervisningsministeriets udviklingsprojekt "Dette virker på vores skole" og findes også på hjemmesiden for dette projekt.

Artikelsamlingen kan inspirere undervisere i folkeskolen og på lærerseminarier til, hvordan dansk som andetsprog kan integreres i folkeskolens forskellige fag, så det sikres, at tosprogede elever udvikler deres danske sprog sideløbende med den faglige tilegnelse i de forskellige fag.

 


Indhold:

Forord
Indledning
1 Eksplicit fokus på sproget – samarbejde i natur/teknik og dansk som andetsprog
2 At lære sprog og at lære om sprog gennem interaktion – fokus på samtalen mellem lærer og elever
3 At skabe rammer for tosprogede elevers deltagelse i matematisk diskurs
4 Samspillet mellem “hverdagssprog” og “matematiksprog” i matematikundervisningen i flersprogede klasserum
5 Inddragelse af tosprogede elevers sproglige og kognitive ressourcer
6 At strække sproget
7 Tosprogede elevers møde med multimodale fagtekster i natur/teknik
8 Sproglig bevidsthed som sprogsammenligning
9 Skriftsproget i natur/teknik
Litteratur
Resumé


Komplet indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (21 kB)
Hele publikationen i PDF-format (3.0 MB)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2008
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top