[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Værktøjskasse til
"Evaluering og læreprocesser"

 

[ Billede: Forsiden af publikationen ]

Dette arbejdsmateriale til lærere og elever knytter sig tæt til FoU-publikationen Evaluering og læreprocesser og bør anvendes efter anvisninger i denne.

Materialet indeholder redskaber til evaluering i form af farveplancher til fremstilling af overheadtransparenter og tekstark, der kan kopieres til elever.

I forhold til de modeller og redskaber, der er præsenteret i selve publikationen, er der til dette arbejdsmateriale foretaget en yderligere bearbejdning og udvidelse af omfang.

Indhold:

  1. Indledning
  2. 2. Evaluering og læring: Teoretiske udgangspunkter
  3. 3. Evaluering- og læringskultur: De nødvendige forudsætninger
  4. 4. Evalueringsmetoder

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Publikationen som Adobe Acrobat (.pdf)
Forord m.m.
Indledning og de tre kapitler med plancher

Netop denne publikation indeholder en stor mængde grafiske elementer såsom farveplancher.
Hvis disse ønskes reproduceret til fotokopi eller overhead, anbefales brug af Adobe Acrobat-versionen, som indeholder en langt skarpere udgave af disse plancher. Alternativt kan den trykte version kÝbes hos Undervisningsministeriets forlag.

FoU-publikationen Evaluering og læreprocesser (pdf)

 

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1997
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE