[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]


Skolebestyrelsen Hæfte 8

Ordensregler

[Billede: Forside] Ottende og sidste hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er:

1. Hvorfor og hvordan?
2. Tilsyn
3. Budget
4. Samarbejde i bestyrelsen
5. Kontakt udadtil
6. Undervisningens indhold
7. Ansættelse og afskedigelse

Indhold:

  1. Regelsættet
  2. Elevrådet
  3. At udarbejde ordensregler er en proces
  4. Voksnes deltagelse i undervisningen
  5. Skole som lokalt kulturcenter

Kolofon

Samlet printudgave
(pdf)

Undervisningsministeriet

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


Siden senest redigeret den 2. februar 1998

 

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE