[Billede: Undervisningsministeriets logo]


Skolebestyrelsen Hæfte 5

Kontakt udadtil

Femte hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er:

1. Hvorfor og hvordan?
2. Tilsyn
3. Budget
4. Samarbejde i bestyrelsen
6. Undervisningens indhold
7. Ansættelse og afskedigelse
8. Ordensregler

Indhold:

  1. Samarbejdet med politikerne
  2. Samarbejdet med den øvrige forældrekreds
  3. Samarbejdet mellem skolebestyrelsen og forældrene i skolefritidsordningen
  4. Samarbejdet mellem fødeskole og overbygningsskole
  5. Samarbejdet med lokalbefolkningen

Kolofon

Samlet printudgave (pdf)

Undervisningsministeriet

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


Siden senest redigeret 2. februar 1998 

 

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE