Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet


www.uvm.dk

     Forside Indhold  |  Kolofon  |  Temahæfteserien     

Undervisningsministeriet har gennemført en evaluering af dansk som andetsprog på frie grundskoler. Blandt evalueringens anbefalinger var øget fokus på dansk som andetsprog samt formidling af gode erfaringer.

Denne publikation formidler resultatet af udviklingsprojekterne på baggrund af erfaringer fra fem deltagende skoler.