Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen

- inspirationshæfte til skolebestyrelser
Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 10 – 2004

Den trykte publikations forside

Resumé

Skolebestyrelsen kan medvirke til at sætte sund kost og fysisk aktivitet på dagsordenen inden for rammerne af skolens virksomhed. Inspirationshæftet er tænkt som en hjælp til dette arbejde. Hæftet beskæftiger sig med tre hovedspørgsmål:

  • Hvorfor er det vigtigt, at folkeskolen beskæftiger sig med mad og fysisk aktivitet?
  • Hvordan kan folkeskolen beskæftige sig med disse forhold og gøre det til en integreret del af skolens opgave?
  • Hvilken funktion og rolle kan og bør skolebestyrelserne spille i denne sammenhæng?

 


Indhold:

Forord

1. Indledning

2. Hvorfor er sund mad og bevægelse i skolen vigtig?

3. Hvad er et princip – og hvordan kan man som skolebestyrelse arbejde med principper?

4. Mad og måltider i skolen
Mad og måltider som serviceprojekt
Mad og måltider som pædagogisk dannelsesprojekt
Mad og måltider som et socialt velfærdsprojekt
Frugt- og grøntordninger
Hvornår spiser eleverne?
Hvor spiser eleverne henne og sammen med hvem?
Hvad drikker og spiser skoleelever?
Cases

5. Bevægelse i skolen
Bevægelse og elevernes læring
Skolens bevægelsesrum
Ude- og indeordning på skolen
Samarbejde om bevægelse
Muligheder frem for begrænsninger
Mere bevægelse i skolens hverdag
Værdier og holdninger

6. Skolens undervisning i sundhed
Elevernes læring

Litteratur

Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie


Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (89 kB)
Hele publikationen i PDF-format (1.355 kB)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2004
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top