[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Håndbog for undervisere ved merkonom- og teknonomuddannelserne

Publikationens forside Denne lærerhåndbog henvender sig til underviserne ved merkonom- og teknonomuddannelserne, hvor undervisningen i stor udstrækning varetages af lærere fra erhvervslivet.

Bogen er udarbejdet som en brugerhåndbog, hvis primære formål er at støtte implementeringen af de fornyede uddannelser.

Det er samtidg tanken, at håndbogen skal kunne give inspiration til at løse konkrete problemer i den daglige undervisning samt støtte underviserne i udviklingen af relevante pædagogiske arbejdsmønstre.

Selv om håndbogen primært er skrevet for de praktikere i erhvervslivet som underviser ved merkonom- og teknonomuddannelserne, så kan bogen også inspirere undervisere ved andre anvendelsesorienterede uddannelser.

Indhold

Forord
Rammeoversigt
1. Introduktion
2. Fagplan og lærervejledning
3. De studerende
4. Lærerrolle og lærerfunktion
5. Planlægning af undervisning
6. Undervisningsformer
7. Hjælpemidler i undervisningen
8. Opgaver
9. Projektarbejde
10. Eksamen
11. Kilder
12. Bilag

Læs det tilhørende værktøjshæfte

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE