Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet


Sideværktøjer

www.uvm.dk

     Forside Om denne side  |  Indhold  |  Kolofon  |  Temahæfteserien     
 

Skolestart er en stor begivenhed i både børns og forældres liv. Mange aktører i barnets omgivelser kan medvirke til, at skolestarten og skolegangen bliver en positiv og udviklende oplevelse: kommunalbestyrelsen, børnehaver, skoler, SFO’er og fritidshjem.

Her på siden finder du en række eksempler på, hvordan skolestarten kan håndteres på:

Kommuneniveau, hvor kommunalbestyrelsen og den kommunale forvaltning arbejder målrettet med retningslinjer for børnenes overgang fra dagtilbud til skolestart.

Institutionsniveau, hvor det konkrete samarbejde mellem børnehaver, forældre, skole og fritidsordninger får indhold og form afstemt efter de lokale forhold

"På vej i skole - inspiration til en god skolestart" hænger tæt sammen med "På vej i skole - et dialogmateriale" og indeholder blandt andet uddybende beskrivelser af flere af de kommunale og lokale eksempler på samarbejde om overgange fra dagtilbud til skole, der er nævnt i dialogmaterialet.

Begge publikationer indgår i regeringens kvalitetsreform til fremme af høj kvalitet i den offentlige service, herunder fremme af sammenhæng og god kommunikation på børneområdet.

Underskrift Peter Grønnegård

Peter Grønnegård
Afdelingschef
Afdelingen for grundskole og folkeoplysning

 

 

 

spacer
Gode kommunale eksempler skiller Gode lokale eksempler skiller Relevante links