Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Vejledning om disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen
Den trykte publikations forside

Resumé

Udvalget om disciplin, god adfærd og mobning i folkeskolen, som er nedsat af undervisningsminister Bertel Haarder, har udarbejdet denne vejledning om disciplin og god adfærd til inspiration for folkeskoler. Publikationen indeholder udvalgets konkrete anbefalinger til skolerne om, hvilke handlemuligheder der med fordel kan benyttes til at skabe større arbejdsro og trivsel i skolen. Udvalget peger blandt andet på, at et klart værdigrundlag og klare og kendte konsekvenser ved uhensigtsmæssig elevadfærd er meget vigtige elementer i forhold til at opnå et trygt og udbytterigt skoleliv.

 


Indhold:

Forord

Hvad er problemet – omfang og udbredelse?

Disciplinens rolle

Hvad siger lov og regler?

Handlemuligheder
Hvad kan skolelederen gøre?
Hvad kan skolebestyrelsen
Hvad kan lærerteamet gøre?
Hvad kan eleverne gøre?
Hvad kan forældrene gøre?

Hvornår kan hvilke sanktioner komme på tale?

Her tages der hånd om trivsel
Nul tolerance over for trusler og groft sprog
Løbende motivation
Operation selvværd
Smilende ansigter skaber ro
Regler giver ro
åbenhed giver mindre mobning

Her kan læses mere

Skoler med retningslinjer mod mobning og uro

Noter


Komplet indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (138 kB)
Hele publikationen i PDF-format (2,41 MB)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2006
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top