Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logoHvad siger lov og regler?

Det er i folkeskoleloven bestemt, at skolebestyrelsen fastsætter den enkelte skoles ordensregler. Ordensreglerne fastsættes inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen eventuelt har fastsat på området.

Skolebestyrelsen har altså pligt til at fastsætte ordensregler for skolen. Adgangen til at fastsætte skolens ordensregler omfatter hele skolens virksomhed, herunder skolefritidsordninger. Hvordan ordensreglerne skal se ud, og hvordan processen skal være i forbindelse med fastsættelse af reglerne, er der imidlertid ikke centrale (ministerielle) retningslinjer for. Det er op til den enkelte skolebestyrelse under hensyntagen til folkeskolelovens formål.

Formålet med ordensreglerne er at skabe de bedste rammer for børnenes trivsel og indlæring, for børnenes undervisningsmiljø og for de ansattes arbejdsmiljø. Både børn og voksne skal opleve skolen som et rart sted at være. Ordensreglerne er med til at skabe forudsætningerne for et godt arbejdsklima, både i de enkelte klasser og på skolen som helhed. Et godt undervisnings- og arbejdsmiljø er en forudsætning for, at folkeskolens formål kan føres ud i livet.

Undervisningsministeriet har i bekendtgørelsen om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen fastsat de øvre rammer for indgreb over for elever, som overtræder skolens ordensregler. Bekendtgørelsen angår eleverne i undervisningstiden, hvor det er skolens leder, der har det pædagogiske ansvar og træffer de konkrete afgørelser om skolens elever. Derfor er det skolelederens opgave – og ansvar – at gribe ind over for elever, som groft overtræder de vedtagne regler. Når det drejer sig om mindre forseelser, vil lederens beføjelse normalt være uddelegeret til de enkelte lærere.

I bekendtgørelsen lægges vægt på, at gode samværs- og arbejdsformer mellem eleverne og mellem forældre og skole fremmes, og at alle parter i samarbejde skal medvirke til et godt arbejdsklima.

 

groslash;n streg Denne side indgår i publikationen " Vejledning om disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen " som kapitel 3 af 9
© Undervisningsministeriet 2006

Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Til sidens top