Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logoHer kan læses mere

På Undervisningsministeriets websted (www.uvm.dk) findes uddybende regler og vejledninger:

Under “Love og regler” og “Folkeskolen” findes bl.a.:

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (Folkeskoleloven).

Lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Bekendtgørelse nr. 27 af 12. januar 1995 om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen.

Vejledning nr. 14 af 12. januar 1995 om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen.

øvrig litteratur:

Elever, der forstyrrer undervisningen for sig selv og andre i folkeskolen. Redegørelse til Folketinget, 1997.

Mobning – skal ud af skolen. Udarbejdet af Danmarks Lærerforening, 1999.

Skolebestyrelsen, hæfte 8 om ordensregler (sidste hæfte af serie om skolebestyrelsen). Undervisningsministeriet, 2002.

Urolige elever i folkeskolens almindelige klasser. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af urolige elever i folkeskolens almindelige klasser. Udført af Foss og Egelund for Undervisningsministeriet, 1997.

Mobning og udvikling af kriminel adfærd – et kendetegn ved skolen? Et udviklingsprojekt af Rådgivende Sociologer for DCUM og Undervisningsministeriet, 2003.

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen. Arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening, 2002.

Forskningsprojektet “De gode eksempler”. Gennemført på Undervisningsministeriets foranledning i forbindelse med forskningsprogrammet om social arv. Gennemført af forskere fra Socialforskningsinstituttet, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, Danmarks Pædagogiske Universitet og Statens Institut for Folkesundhed, 2004.

Undersøgelse af anvendelsen af foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen. Skole og Samfund, 2005.

Magtanvendelse i folkeskolen – et inspirationshæfte. Udgivet af Center for Ligebehandling af Handicappede og Børnerådet, 2005.

Classroom Behaviour. En praktisk guide til effektiv undervisning, klasseledelse og kollegial støtte. Bill Rogers, Dafolo, 2005.

Nya forskningsperspektiv på mobbning. Dokumentation av en forskarkonferens om mobbning 24.-25. sept. 2003 i Stockholm.
Nordiska Ministerrådet/Skolsamarbete.

Det gode skolemiljø. Danmarks Skolelederforening og Skole og Samfund, 2005.

Uro og disciplin i skolen. Niels Egelund, Helle Jensen og Erik Sigsgaard, Roskilde Universitetsforlag, 2006.

 

groslash;n streg Denne side indgår i publikationen "Vejledning om disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen" som kapitel 7 af 9
© Undervisningsministeriet 2006

Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Til sidens top