Til forsiden
Krone
Undervisningsministeriets logo

Kolofon


Titel: Vejledning om disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen - et inspirationshæfte
Note: Publikationen indgår i Undervisningsministeriets temahæfteserie som nr. 5 – 2006
Oplysninger om ophavsret: Morgenavisen Jyllands-Posten har ophavsretten til de seks artikler herfra, som indgår i publikationen
Forfattere: Udvalg om disciplin, god adfærd og mobning i folkeskolen. Redaktion ved Lise Bagge Rasmussen, Undervisningsministeriet
Serieredaktion og produktion: Werner Hedegaard
Grafisk tilrettelægger: Ole Schwander Kommunikation
Omslag: Ole Schwander Kommunikation
Foto: Laurence Mouton/PhotoAlto og BananaStock

Emneord: disciplin, mobning, god adfærd, folkeskolen

Resume: Udvalget om disciplin, god adfærd og mobning i folkeskolen, som er nedsat af undervisningsminister Bertel Haarder, har udarbejdet denne vejledning om disciplin og god adfærd til inspiration for folkeskoler. Publikationen indeholder udvalgets konkrete anbefalinger til skolerne om, hvilke handlemuligheder der med fordel kan benyttes til at skabe større arbejdsro og trivsel i skolen. Udvalget peger blandt andet på, at et klart værdigrundlag og klare og kendte konsekvenser ved uhensigtsmæssig elevadfærd er meget vigtige elementer i forhold til at opnå et trygt og udbytterigt skoleliv.

Sprog: Dansk
URL: pub.uvm.dk/2006/disciplin
ISBN (www): 87-603-2580-1
ISBN trykteudgave: 87-603-2576-3
Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK
Version: 1.0
Versionsdato: 2006-04-25
Publikationsstandard nummer: 2.0
Formater: jpg, pdf, css, html, gif
Inventarliste: index.html, indhold.html, kap01.html, kap02.html, kap03.html, kap04.html, kap05.html, kap06.html, kap07.html, kap08.html, kap09.html, kolofon.html, hel.html, baggr.gif, green.gif, krone.gif, pilh.gif, pilo.gif, pilv.gif, publikation.css stdlogo.gif, tom.gif, 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.jpg, 7.jpg, 8.jpg, 9.jpg, 10.jpg, 11.jpg, 12.jpg, 13.jpg, 14.jpg, 15.jpg, 16.jpg, 17.jpg, forside.jpg

Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Publikationsenheden i Undervisningsministeriet, tlf. 3392 5223 eller e-mail: pub@uvm.dk

groslash;n streg Denne side indgår i publikationen "Vejledning om disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen" som Kolofon
© Undervisningsministeriet 2006

Til forsiden
Til sidens top