Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Bedre institutioner til bedre uddannelser
Baggrund og analyse

 

 

Indhold:

Forord

1. Indledning
1.1 De overordnede institutionspolitiske målsætninger
1.2 Undervisningsministeriets hovedstyringskoncept og institutionspolitik

2. Den kompetente institution
2.1 Institutionernes opgaver og rammebetingelser
2.2 Institutionskvalitet

3. Styringsområder og -midler
3.1 Elementer i ministeriets styringskoncept
3.2 Styring af institutionerne
3.2.1 Undervisningsministeriets selvejemodel og taxameterfinansiering
3.2.2 Ministeriets institutionsområder
3.2.3 Økonomistyringens tilskudstyper
3.2.4 Løn- og personalepolitiske styringsinstrumenter
3.2.5 Understøtning af processer på institutionerne
3.3 Styring af institutionsstrukturer og udbudsprofiler
3.3.1 Dannelse af Centre for Videregående Uddannelse
3.3.2 Dannelse af erhvervsakademier
3.3.3 Dannelse af institutioner for erhvervsrettet uddannelse
3.3.4 Regionalt samarbejde om udbud
3.4 Institutionernes opfyldelse af kvalitetsmål
3.4.1 Gennemsigtighed og åbenhed om resultater
3.4.2 Krav til institutionernes arbejde med kvalitetsudvikling
3.4.3 Strategisk anvendelse af tilskud
3.5 Tilsynet

4. Indsatsområder i den fremtidige institutionsstyring
4.1 Mål og principper for et resultatorienteret styringskonceptet
4.2 Bud på indsatsområder for institutionernes kvalitets- og udviklingsarbejde
4.3 Styrkelse af dialogen mellem ministeriet og institutionssiden

Bilag: Undervisningsministeriets uddannelsesinstitutioner og aktivitet

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Word)

Publikationen er kun udgivet i elektronisk form.

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2003
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top