[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

MOBNING - skal ud af skolen

Publikationens forside "Mobning – skal ud af skolen" er udarbejdet og udgivet i januar 1999 af Københavns Lærerforening.

Pjecen udgives nu af Undervisningsministeriet i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Skole og Samfund og Kommunernes Landsforening, redigeret under hensyntagen til anvendelsen i den landsdækkende sammenhæng.

INDHOLD

INDLEDNING
FAKTA OM MOBNING
HANDLINGSPROGRAM MOD MOBNING
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
LITTERATURLISTE
BILAG - SPØRGESKEMA OM MOBNING
BILAG - HJÆLPESKEMA TIL OPGØRELSEN

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE