[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Ind på teknisk skole

- information og vejledning

Publikationens forside Udadrettet informationsarbejde og vejledning i forhold til kommende elever - unge og voksne – er vigtige aktiviteter på de tekniske skoler. På skolerne ydes en stor indsats på dette område. I hæftet præsenteres resultaterne af en undersøgelse af de eksterne aktiviteter på tre tekniske skoler.

Informationsarbejdet har mange facetter og indebærer mange forskellige typer aktiviteter - det er denne mangfoldighed, der beskrives og analyseres i dette hæfte. Hensigten er at sprede de gode ideer og erfaringer til de øvrige skoler. Hæftet indeholder også en række forslag til nye initiativer, som kan medvirke til at kvalificere og videreudvikle informationsarbejdet i forhold til kommende elever, forældre, skolevejledere, virksomheder m.fl.

I hæftet præsenteres forskellige ideer og forslag, bl.a. styrkelse af de tekniske skolers særlige kultur, ung-til-ung vejledning, inddragelse af elever og elevråd mv.

Indhold

Forord
1. Indledning
2. Informationsarbejdet
3. Fremtidens vejledning og information
4. Nogle bud på nye initiativer på de tekniske skoler
5. Afslutning
6. Fodnoter

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE