[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
Indhold


Forord

af studielektor Pia Friberg, ESA.

1. Udviklingen af den personlige lærerpraksis

af videnskabelig medarbejder Kim Pedersen, Danmarks Lærerhøjskole.

1.1 Skolen, underviserne og de nye kvalifikationskrav.
1.2 Voksenkursisterne, underviserne og undervisningen.
1.3 Underviserroller.
1.4 Den professionelle underviser.
1.5 Den personlige underviser.
1.6 Underviserarbejdet mellem rutine og reflektion.
1.7 Brud på praksis.
1.8 Kollegasupervision og refleksion.
1.9 Kollegasupervision.
1.10 Spilleregler i kollegasupervision.
1.11 Dagbogen.
1.12 Refleksionen.

2. Skoleudvikling

af adjunkt Karin Svejgaard, DEL og lektor Kjeld Steen Iversen, Århus Dag- og Aftenseminarium.

2.1 Hvad er skoleudvikling.
2.2 Skoleudvikling og organisationsteori.
2.3 Baggrund for skoleudvikling.
2.4 Erhvervsskolerne som ramme for skoleudvikling.
2.5 Ledelsen.
2.6 Udviklingsmuligheder og barrierer.
2.7 Systemmodellen.
2.8 Den traditionelle organisation.
2.9 Modernisering af erhvervsskoler.
2.10 Barrierer for skoleudvikling.
2.11 Eleven som kunde undervisning som salg.
2.12 Team som led i skoleudvikling.
2.13 Underviserarbejdet.
2.14 Afslutning.

3. Fremtidens deltagere i voksenuddannelse

af professor Henning Jørgensen, Aalborg Universitet.

3.1 Ændringer af arbejdslivet og det sociale liv.
3.2 De nye voksne.
3.3 De unge og arbejdslivet.
3.4 Institutionernes attraktivitet blandt de unge.
3.5 Unge og velfærdsstat.
3.6 Unge bliver voksne.

LitteraturForsiden | Næste kapitel