[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
 

Forord

Kære voksenunderviser

Denne publikation er til dig. Publikationen udsendes i forbindelse med dette års STORE TORSDAG d. 21/8-97 under projektet Operation Voksenunderviser. Operation Voksenunderviser har til formål at sætte fokus på voksenuddannelse på erhvervsskolerne.

I Danmark står vi i en situation, hvor de ændrede markedsvilkår tvinger både den private og den offentlige sektor til at omstille produktion, administration og markedsføring til endnu højere effektivitet via ny teknologi, flade organisationer, projektorganiserede arbejdsgange og kundeorientering. Denne omstilling stiller nye kvalifikationskrav til arbejdskraften og til dig som voksenunderviser.

Endvidere betyder de faldende ungdomsårgange, at der er et stort behov for efter- og videreuddannelse af den voksne befolkning.

Da en stor del af den erhvervsrettede voksenuddannelse foregår på erhvervsskolerne, er udvikling af efterspørgselsstyret voksenuddannelse, voksenpædagogik og skoleudvikling blevet væsentlige fokuseringspunkter på erhvervsskolernes voksenuddannelsesområde og dermed også på din jobfunktion.

Arbejdsgruppen bag Operation Voksenunderviser er bredt sammensat af repræsentanter fra undervisningsverdenen. Gruppen består af Anders Siig Andersen, Roskilde Universitet, Leif Bergmann, Århus Købmandsskole, Pia Friberg, Undervisningsministeriet, Henning Jørgensen, Ålborg Universitet, Niels Jørgen Nordbøge, Undervisningsministeriet, Henning Salling Olesen, Roskilde Universitet, Kim Pedersen, Danmarks Lærerhøjskole, Karin Svejgaard, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse og Bjarne Wahlgren, Danmarks Lærerhøjskole.

Det er arbejdsgruppens håb, at publikationen vil inspirere dig til at tænke nye tanker, indgå i udviklingsaktiviteter og afprøve nye undervisningsmetoder.

Vi ønsker dig held og lykke med din voksenundervisning.Forsiden | Næste kapitel