[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
 

Litteratur

Kapitel 1

Ole Dibbern Andersen og Erling Petterson:
Kollegial supervison ­ en håndbog,
Undervisningsministeriet, 1995.

Ivar Bjørgen: Ansvar for egen læring, Tapir Forlag, 1994.

John Cederstrøm m.fl.:
Lærerprofessionalisme, Unge Pædagoger, 1993.

Erling Lars Dale: Pedagogisk profesjonalitet, Oslo, 1989.

Per-Erik Ellström: Rutin och refleksion ­ förutsätningar och hinder för läranda i dagligt arbete, i Ellström m.fl. (red): Livslångt lärande, Studentlitteratur, Linkøbing, 1995.

Olle Holmberg: Den nödvendiga reflexionen, i:
Gunnar Berglund (red): Praktikgrundad kunskap,
Studentlitteratur, Lund, 1990.

Bo Jacobsen: Voksenundervisning og livserfaring, Christian Ejlers Forlag, 1989.

Carsten Nejst Jensen: Lærerroller i voksenundervisningen ­ nu og i fremtiden, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 1, 1988.

Per Schultz Jørgensen: Den personlige lærer, Dansk Pædagogisk Tidsskift, nr. 2, 1997.

Steen Larsen: Man kan ikke lære nogen noget ­ mod et nyt læringsbegreb, i Albert Christensen (red): Undervisning og demokratisering i erhvervsuddannelserne, Undervisningsministeriet, 1995.

Lejf Moos: Kollegavejledning, Danmarks Lærerhøjskole, 1994.

 

Kapitel 2

Bodil N. Andersen m.fl.: Mellem tradition og fornyelse.Odense 1995.

Jørgen Gleerup: Opbrudskultur. Odense 1992.

Andy Hargreaves: Lærerarbeid og skolekultur. Oslo 1996.

Laura Mott: Systemudvikling. København 1992.

Thomas Stahl m.fl.: Den lærende organisation. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, 1993.

 

Kapitel 3

Jens Akkerholm m.fl.: Medlemmer i bevægelse. LO, København, 1993.

Tage Bild m.fl.: Fællesskab og forskelle. LO, København, 1993a.

Tage Bild m.fl.: Sikke nogen typer... LO, København, 1993b.

Tage Bild m.fl.: "Arbejde på valg ­ Om unges værdier og holdninger til arbejdslivet". I Fremtidsoreintering, nr. 2, København 1995.

Tage Bild og Morten Madsen: De unges syn på arbejdsliv og politik. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, København, 1994.

Ronald Inglehart: Culture Shift in Advanced Industrial Society. Oxford, 1990.

Henning Jørgensen m.fl.: Medlemmer og meninger.  LO, København, 1993.

Karl Marx: Grundrids til Kritikken af Den Politiske Økonomi 1857. Dansk udgave Modtryk/Kurasje, Bind I, Aarhus 1974.Forsiden | Forrige kapitel