Forrige kapitel Forsiden Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Skolens ansvar

Skolen skal:

 • Tilbyde en undervisning, som inden for de givne rammer opfylder folkeskolens formål
 • Tage vare på eleverne, så forældrene trygt kan overlade deres børn til skolen
 • Reagere, hvis elever holder fri uden skolelederens tilladelse
 • Iværksætte den fornødne undervisning, fx i hjemmet, hvis en elev er syg i mere end tre uger
 • Sikre god orden i skolen
 • Kontakte de sociale myndigheder, hvis barnets tarv er truet

[Billede: Her ses øverst en elev der bliver drillet og nederst en elev der bliver trøstet]

Det vil sige . . .

Den enkelte skole har inden for de givne rammer ansvaret for undervisningens kvalitet efter folkeskolens formål og fastlægger selv undervisningens organisering og tilrettelæggelse.

Skolen skal føre tilsyn med eleverne i undervisningstiden, i frikvarterer, i spisepauser m.v. Undervisningstiden er den tid, hvor undervisningen finder sted. Det kan være enten den skemalagte undervisning på skolen eller den undervisning, der sker i forbindelse med besøg uden for skolen, på lejrskoler og lignende.

Skolen skal reagere, hvis eleven er væk fra skolen uden gyldig grund. Det foregår normalt ved at kontakte forældrene. Hvis det sker gennem længere tid, kan skolen eventuelt inddrage de sociale myndigheder, for sammen med dem at finde ud af, hvad der er galt. Fritagelse fra undervisningen kan kun ske efter godkendelse fra skolens leder. Det kan fx være i forbindelse med specielle begivenheder i familien eller religiøse højtider, der falder uden for skolens fridage.

I tilfælde af sygdom i mere end tre uger, skal skolen sikre, at eleven får den fornødne undervisning, fx i hjemmet.

Skolen skal sørge for, at alle elever kan trives i skolen, og at undervisningen finder sted i god orden. Det indebærer blandt andet, at skolen skal gribe ind i tilfælde af mobning.

Over for elever på 3.-10. klassetrin, som ikke overholder skolens ordensregler, kan skolen blandt andet vælge at:

 • Udelukke elever fra undervisningen i indtil en uge
 • Overflytte elever til en parallelklasse ved samme skole
 • Overflytte elever til en parallelklasse på en anden skole

Dette kan dog kun ske efter forudgående samtaler med elevens forældre, eller efter at skolen har orienteret hjemmet om, at det vil ske.

Skolens personale har som alle borgere, men i særlig grad, pligt til at indberette forældre til kommunens sociale myndigheder, hvis et barn er udsat for omsorgssvigt.

 


Denne side indgår i publikationen "Rettigheder og pligter i folkeskolen" som kapitel 2 af 9
© Undervisningsministeriet 2002

 Forrige kapitel Forsiden Næste kapitel
Til sidens top