Forrige kapitel Forsiden  Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Skolens opgave

Skolen skal leve op til folkeskolelovens bestemmelser. Det indebærer fx, at skolen har pligt til at:

  • Tilrettelægge en undervisning, så den enkelte elev får tilgodeset sine behov for faglige udfordringer og udnytter sine forudsætninger bedst muligt
  • Forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre
  • Tilrettelægge undervisningen, så den bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati
  • Samarbejde med forældrene om elevernes faglige og personlige udvikling

[Billede: Her ses fem personer der tænker]

Det vil sige . . .

Det centrale i folkeskolens undervisning er fagenes indhold. Undervisningen skal tilrettelægges, så den enkelte elev får tilgodeset sine behov for faglige udfordringer og udnytter sine forudsætninger bedst muligt. Der skal tages hensyn til, at børn lærer på forskellige måder og i forskelligt tempo, og at børn har forskellige behov på forskellige klassetrin.

Formålet med skolens arbejde er at tilbyde eleverne en undervisning og dannelse, som forbereder dem til at blive aktive borgere i det danske samfund. Målet er så vidt muligt at sikre, at børnene kan klare sig godt og få en meningsfuld tilværelse i et demokratisk samfund.

Derfor er det fx vigtigt, at eleverne lærer at:

  • Forstå, hvad det vil sige at have "medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre"
  • Fungere i et fællesskab med åndsfrihed, ligeværd og demokrati
  • Blive fortrolige med dansk kultur
  • Forstå andre kulturer

Undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og aktuelle udviklingstrin, så eleven kan udvikle sig bedst muligt både fagligt og personligt.

Et tæt samarbejde mellem forældre og skole er vigtigt, da det er med til at sikre børnene det bedst mulige udbytte af skolens undervisning. Det kan give skolen indsigt i, hvad eleverne er optaget af, hvad de er gode til, og hvordan de bedst lærer og forstår nye udfordringer. Denne viden kan støtte lærerne, når de tilrettelægger undervisningen. Men samarbejdet giver også forældrene mulighed for at få indsigt i og forståelse for skolens hverdag. Derfor er det vigtigt, at skolen tilstræber at få forældrene til at deltage i forældremøder, samtaler mellem skole og hjem og andre aktiviteter, som skolen inviterer forældrene til at deltage i.

 


Denne side indgår i publikationen "Rettigheder og pligter i folkeskolen" som kapitel 1 af 9
© Undervisningsministeriet 2002

 Forrige kapitel Forsiden  Næste kapitel
Til sidens top