Forrige kapitel  Forsiden  Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Forord

Folkeskolen skal fremme elevernes faglige færdigheder. Men i folkeskolen skal eleverne også gøres fortrolige med de bærende værdier og spilleregler i det danske samfund, som er karakteriseret af frihed og folkestyre.

Eleverne lærer ikke blot om frihed og folkestyre i timerne, men hele skolens hverdag bygger på værdier som ligeværd og demokrati.

Ligesom alle borgere har rettigheder og pligter i folkestyret, har både skolen, forældrene og eleverne en række rettigheder og pligter i folkeskolen. Alle har således et medansvar for elevernes sociale udvikling og faglige udbytte i skolen.

Når alle parter er bevidste om deres rettigheder og pligter, er det også klarere, hvad man kan og bør forvente af hinanden. Derved er grundstenen lagt for en god dialog og et udbytterigt samarbejde.

Denne pjece er derfor tænkt som et værktøj i samarbejdet mellem forældre og skole.

Bagest i pjecen kan du læse mere om regler for folkeskolen samt oplysninger om andre publikationer.

[Billede: Her ses Ulla Tørnæs' underskrift]

Ulla Tørnæs

 


Denne side indgår i publikationen "Rettigheder og pligter i folkeskolen" som forord
© Undervisningsministeriet 2002

 Forrige kapitel  Forsiden  Næste kapitel
Til sidens top