[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]


Skolebestyrelsen Hæfte 4

Samarbejde i bestyrelsen

[Billede: Forside] Fjerde hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er:

1. Hvorfor og hvordan?
2. Tilsyn
3. Budget
5. Kontakt udadtil
6. Undervisningens indhold
7. Ansættelse og afskedigelse
8. Ordensregler

Indhold:

  1. Arbejdet i skolebestyrelsen
  2. Skolebestyrelsen og kontakten til baglandet

Kolofon

Samlet printudgave (pdf)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


Siden senest redigeret 2. februar 1998

 

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE