[Billede: Undervisningsministeriets logo]


Skolebestyrelsen Hæfte 3

Budget

Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er:

1. Hvorfor og hvordan?
2. Tilsyn
4. Samarbejde i bestyrelsen
5. Kontakt udadtil
6. Undervisningens indhold
7. Ansættelse og afskedigelse
8. Ordensregler

Indhold:

  1. Det eksterne budget
  2. Arbejdet med det interne budget
  3. Kompetenceforhold omkring skolens budget
  4. Decentralisering

Kolofon

 

Samlet printudgave (pdf)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


Siden senest redigeret den 2. februar 1998

 

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE