Vis, hvad du kan

Materiale til sprogscreening af tosprogede småbørn, skolestartere og skoleskiftere

Persondataloven og optagelse af samtaler med børn og elever

Optagelse af samtaler med elever og eventuelt forældre i forbindelse med sprogvurderinger falder ind under Persondatalovens (PDL) bestemmelser. Det betyder, at man skal være opmærksom på en række forhold, herunder:

Oplysningspligt
I forbindelse med optagelsen af samtalen skal forældrene informeres om, at samtalen vil blive optaget, og hvad optagelsen skal bruges til, herunder hvem der kommer til at se den. (PDL § 28)

Behandling af oplysningerne
Optagelse af samtaler med elever og forældre må kun ske i det omfang, det er nødvendigt til varetagelse af formålet med optagelsen. Optagelsen må ikke opbevares længere tid, end det er nødvendigt til brug for den sagkyndige vurdering og beslutningen om den nødvendige indsats. Herefter skal optagelsen slettes. (PDL § 5)

Sikkerhed
Optagelsen skal opbevares og håndteres på en sådan måde, at uvedkommende ikke bliver bekendt med indholdet. Det indebærer, at optagelsen skal opbevares forsvarligt og kun videregives til personer, der som led i varetagelsen af deres opgaver i forbindelse med sprogvurderingen har behov for at gøre sig bekendt med indholdet af optagelsen. (PDL § 41 samt sikkerhedsbekendtgørelsen)

Indsigtsret
Forældrene har til enhver tid ret til at få oplyst, om optagelsen stadig opbevares og i givet fald om formålet med den fortsatte opbevaring. Forældrene har endvidere ret til at gøre sig bekendt med indholdet af optagelsen. (PDL § 31)

Indsigelse
Forældrene kan til enhver tid gøre indsigelse over for kommunen mod optagelsen, dens indhold eller anvendelse. Forældrene kan endvidere klage til Datatilsynet. (PDL §§ 35 og 40)

Berigtigelse
Er indholdet af optagelsen misvisende, skal den, der ligger inde med optagelsen, berigtige fejlen eller slette optagelsen. Bliver forvaltningen i øvrigt opmærksom på, at optagelsen eller brugen heraf er i strid med gældende regler, er den forpligtet til at slette optagelsen eller ophøre med brugen.

Undervisningsministeriets håndbogsserie Nr. 5 – 2007:
Vis, hvad du kan. Materiale til sprogscreening af tosprogede småbørn, skolestartere og skoleskiftere (internetpublikation) (Grundskolen)
© Undervisningsministeriet 2007