Vis, hvad du kan

Materiale til sprogscreening af tosprogede småbørn, skolestartere og skoleskiftere

Kolofon

Titel: Vis, hvad du kan
Undertitel: Materiale til sprogscreening af tosprogede småbørn, skolestartere og skoleskiftere
Noter: Publikationen indgår i Undervisningsministeriets håndbogsserie som nr. 5 – 2007. Faglig sparringsgruppe: Inger M. Clausen, Merethe Daugaard, Mikala Jørgensen og Carin Rosander
Udgiver: Undervisningsministeriet, Afdelingen for grundskole og folkeoplysning
Institution: Undervisningsministeriet
Copyright: Undervisningsministeriet
Forfattere: Sprogscreeningsmaterialet er udarbejdet for Undervisningsministeriet af et konsortium bestående af Danmarks Pædagogiske Universitet, Jysk CVU samt Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet (UC2) ved CVU København & Nordsjælland. Materialet er udarbejdet af Karen Beyer, Bente Bundgaard, Line Møller Daugaard, Anne Holmen, Mubeen Hussain, Lilian Jørgensen, Lis Klausen, Mirjam Lehmkuhl og Dorthe Klint Petersen.
Artikelredaktion: Beata Engels Andersson, Undervisningsministeriet
Serieredaktion og produktion: Werner Hedegaard, Undervisningsministeriet
Andre bidragydere: Anja Petersen, Designerweb (Grafisk tilrettelægning, design og web), Birgitte Clematide og Eva Wulff (illustrationer til Materialer), Aktivitet 4 i materialets dele til skolestartere og skoleskiftere børnehaveklasse - 2. klasse er udviklet på baggrund af "Vilken bild är rätt?" af Ingvar Lundberg.
Emneord: grundskolen, tosprogede, småbørn, skolestartere, skoleskiftere, sprogscreening
Resumé: Dette materiale til sprogscreening er udviklet og udgives som en opfølgning på en regeringsbeslutning. Materialet er rettet mod henholdsvis tosprogede småbørn, skolestartere og skoleskiftere. De forskellige materialer indeholder hver vejledninger med cases, instruktioner og registreringsark. Desuden indgår billeder og tekststykker til screeningerne.
Sprog: Dansk
URL: pub.uvm.dk/2007/sprogscreening
Den elektroniske udgaves ISBN: 978-87-603-2641-7
Den trykte udgaves ISBN: Materialet findes kun i elektronisk form
Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK
Version: 2.1
Versionsdato: 2009-06-09
Publikationsstandard nummer:1
Formater: html, gif, pdf, css, jpg
Inventarliste: index.html, del1.html, del2.html, kolofon.html, persondataloven.html, uvm_haandbogsserie.html,12aar.jpg, 3aar.jpg, 4aar.jpg, 5aar_2.jpg, 8aar.jpg, dot_trans.jpg, forside.jpg, gx_logo.gif, gx_logo_top.jpg, forside.pdf, Instruktion(1.1).pdf, Instruktion(1.2).pdf, Instruktion(2.1).pdf, Instruktion(2.2).pdf, Instruktion(2.3).pdf, Materialer(1.1).pdf, Materialer(1.2).pdf, Materialer(2.1).pdf, Materialer(2.2).pdf, Materialer(2.3).pdf, Skemaer(1.1).pdf, Skemaer(1.2).pdf, Skemaer(2.1).pdf, Skemaer(2.2).pdf, Skemaer(2.3).pdf, Vejledning(1).pdf, Vejledning(2).pdf
Publiceringsstandard nr. 2.0


Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Publikationsenheden i Undervisningsministeriet, tlf. 3392 5223 eller e-mail: pub@uvm.dk