[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

På godt og ondt
- et portræt af elever og deres forhold til mestre og erhvervsskoler

[Billede: Publikationens forside] På godt og ondt - tegner et portræt af elever inden for de tekniske erhvervsuddannelser og deres forhold til mestre og erhvervsskoler.
Indholdet bygger på resultaterne af en undersøgelse, som Håndværksrådet har gennemført inden for erhvervsuddannelserne: slagter, frisør, smede/maskin og maler.
Både elever og mestre kommer til orde, og gennem en række interview med repræsentanter fra de to grupper belyses dagligdagen i virkomheder og på skolerne - set med de interviewedes øjne.

 

INDHOLD

Forord
1. Undersøgelsens baggrund og problemstilling
2. Metodebeskrivelse
3. Konklusioner og anbefalinger
4. Resultat af den kvantitative elevundersøgelse
5. Resultat af den kvantitative virksomhedsundersøgelse
6. Portrætter - den kvalitative undersøgelse
7. Bilag

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE