[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
Voksenunderviserens veje og udfordringer

Publikationens forside "Undervisning af voksne er et område. som er kendetegnet ved en voldsom vækst. I takt med det øgede behov for såvel førstegangsuddannelse som for efter- og videreuddannelse har kravet om udviklingen af undervisernes kompetence meldt sig "Voksenunderviserens veje og udfordringer" er en håndsrækning til dem. der ønsker at tage udfordringen op og opkvalificere sig - hvadenten de netop står over for at skulle undervise for første gang. eller de har behov for inspiration til at komme videre i deres arbejde som undervisere. Artikelsamlingen uddyber og problematisere de temaer, som Danmarks Radios tv-serie "Nye veje i voksenundervisningen" belyser. De 18 artikler er samlet under følgende overskrifter:
  • Voksenundervisningen og samfundet
  • Voksenundervisningens deltagere
  • Udfordringer til voksenundervisere
  • Voksendidaktikkens veje
  • IT-støttet fjernundervisning
  • Kollegial supervision

Hertil kommer informationer om tv-serien og om andre film og videoer samt omtale en hjemmeside om voksenuddannelse i samarbejde med Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning. "Voksenunderviserens veje og udfordringer", som udgives i forbindelse med "Operation Voksenunderviser"„henvender sig til alle, der arbejder med voksenuddannelse. ". 

Indhold

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE