[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
 

Portrætter fra erhvervsskoler

Lærer og kursister under uddannelse

 

Publikationens forside Portrætter fra erhvervsskoler indeholder 6 kursistportrætter og syv lærerportrætter samt fire beskrivelser af voksenundervisningen på erhvervsskoler. Bagerst i publikationen er der forskellige forslag til, hvordan der kan arbejdes med portrætterne i en kollegial sammenhæng.
Portrætterne er ikke eksemplariske eksempler på, hvordan kursister eller undervisere på erhvervsskolerne er, men eksempler på hvilke forventninger og overvejelser kursister og undervisere har gjort sig i forbindelse med en anderledes organisering af undervisningen.

Publikationen, der henvender sig til alle, der beskæftiger sig med erhvervsrettet voksenuddannelse, udgives i forbindelse med
projekt "Operation Voksenunderviser"

Indhold

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE