Censor ved faglige prøver i erhvervsuddannelserne

 

 

Forside

 

Denne publikation, som indeholder en filmsekvens og et arbejdshæfte, kan vejlede censorer og skuemestre ved faglige prøver i erhvervsuddannelserne.

Arbejdshæftet indeholder både gode råd og henvisninger til de relevante regler for prøver og bedømmelser.

Filmsekvensen er på cirka ni minutter og med tre censorer fra forskellige brancher, der i korte klip fortæller om deres syn på det at være censor

- Hvilke udfordringer er der i hvervet?

- Hvad kræver det at være en god censor?

- Hvad er det bedste ved at være censor?

- Hvad er det sværeste ved at være censor?

- Hvad er det værste ved at være censor?


Materialet kan anvendes som oplæg til diskussioner, temamøder og lignende møder lokalt på den enkelte skole og på seminarer, kurser og konferencer i de erhvervsfaglige uddannelser og på andre uddannelsesområder.

Undervisningsministeriet har finansieret udarbejdelsen af materialet, som frit kan kopieres. Materialet kan frit downloades og installeres på den enkelte skoles intranet.

 

 

 

 

Forord

Arbejdshæfte: God praksis ved bedømmelse – råd til censorer ved faglige prøver (pdf)


Se video:  Mellem kvalitet - Høj kvalitet 
Download video: Mellem kvalitet - Høj kvalitet

 

Kolofon

 


Senest opdateret 16.9.2008 af webmaster.