Forsiden  Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Forord

Rapporten med resultaterne af evalueringen af den pædagogiske grunduddannelse (pgu), som hermed foreligger, er udarbejdet med henblik på Folketingets revision af uddannelsen i folketingsåret 1999-2000.

Evalueringen er foretaget af PLS Consult under ledelse af chefkonsulent Martin Eggert Hansen i første halvår af 1999 ud fra det kommissorium for opgaven, som fremgår af rapportens indledning.

Til støtte for PLS Consults arbejde har der været nedsat en følgegruppe. Følgegruppen har haft følgende medlemmer: Carina Svendsen, Amtsrådsforeningen, Stine Hinge Christensen (afløst af Nadja Kløvedal Reich), Kommunernes Landsforening, Leo Hansen, Social- og Sundhedsskolen i Århus, Hanne Meyer, Seminariet i Esbjerg, Silvianne Gullander, Social- og Sundhedsskolen i Brøndby, Jakob Sølvhøj, Pædagogisk Medhjælper Forbund, Ib Lindstrøm, Forbundet af Offentligt Ansatte, Jørn Hedengran, Specialarbejderforbundet i Danmark samt to elevrepræsentanter: Klaus Nielsen fra den ordinære uddannelse og Karin Andersen fra merituddannelsen.

Følgegruppens funktion har været at give evaluator feed back på processen. Gruppen har været indkaldt til i alt fire møder med evaluator og ministeriet. Møderne har være holdt både før evalueringsundersøgelsen begyndte og løbende undervejs.

Uddannelsesstyrelsen har finansieret selve evalueringen samt udarbejdelsen og udgivelsen af denne publikation.

PLS Consult alene er ansvarlig for undersøgelsens design og konklusioner.

Henrik Friediger
Undervisningsministeriet
Uddannelsesstyrelsen
Området for erhvervsfaglige uddannelser
Juli 1999

Denne side indgår i publikationen "Evaluering af pgu" som forord
© Undervisningsministeriet 2000

 Forsiden  Næste kapitel
Til sidens top