[Billede: Undervisningsministeriets logo]

Forældrenes tilsynspligt

 

Forældrene er en vigtig del af skolens dagligdag - også fordi folkeskolens elever typisk er under 18 år og dermed under forældremyndighed.

Ligesom det gælder for folkeskolens andre parter, har også forældrene ansvar, pligter og rettigheder, som er beskrevet i folkeskoleloven.

Selv om børnene i skoletiden er undergivet skolens tilsynspligt, har forældrene et medansvar for deres børns adfærd i skolen. Forældrenes tilsynspligt indebærer fx, at de skal være med til at forhindre, at deres børn tager farlige ting og redskaber med i skole.

Ifølge folkeskoleloven skal den, der har forældremyndigheden, medvirke til at barnet opfylder undervisningspligten og må ikke lægge hindringer i vejen herfor.

Ligesom folkeskolens andre parter har de enkelte forældre ansvar, pligter og rettigheder, som er beskrevet i folkeskoleloven

Forældrene skal sørge for, at deres børn opfylder undervisningspligten enten i folkeskolen eller på en anden godkendt måde ifølge § 33.

Ligeledes ifølge folkeskoleloven har elever og forældre et medansvar for at samarbejde med skolen om at leve op til folkeskolens formål. For forældrenes vedkommende består det i, at de sørger for, at deres børn passer skolegangen. For elevernes vedkommende består det i, at de deltager aktivt i undervisningen.

Forældrene har i mange tilfælde krav på enten at godkende en beslutning eller blive taget med på råd. Det gælder fx ved henvisning til specialundervisning eller ved elevens afgørelse om at indstille sig til prøve.

Ligesom det gælder voksne, er børn personligt erstatningsansvarlige, hvis de er skyld i opståede skader. Udfaldet af et eventuelt erstatningskrav afhænger af de konkrete omstændigheder, både når det gælder skader forårsaget af en elev og skader på en elev. Det gælder også hvilke former for forsikringsdækning, herunder en privat tegnet familieulykkesforsikring, der er på tale.

 

[Billede: Elev r¾kker hŒnd op]

 Forsiden | Forrige Kapitel | Næste kapitel