[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
 

Voksenundervisning -  med omtanke

 

Publikationens forside Voksenundervisning med omtanke indeholder syv artikler fra voksenundervisere, som fra forskellige vinkler giver os et indblik i deres praksis som undervisere under Lov om åben uddannelse på tekniske skoler og handelsskoler.
Formåler med artiklerne er at skabe diskussion om og give indtryk af voksenundervisning, at give næring til nye ideer og udvikling gennem fælles omtanke. Underviserne beskriver en situation, et forløb eller en undervisningssekvens, som er blevet gennemført med omtanke. Artiklerne indeholder de overvejelser, som underviserne har gjort sig, når de har ændret deres praksis.
Som en rød tråd gennem alle bidragene løber voksenundervisernes overvejelser omkring deltagernes forudsætninger. Ud fra forskellige vinkler beskriver de mødet mellem underviseren, stoffet og deltagerne, og der er beskrivelser af, hvordan underviseren oplever og arbejder med deltagernes forventninger og modstand. Der er eksempler på, hvorledes læreren forsøger at skabe læreprocesser, hvor deltager arbejder aktivt og selvstændigt med stoffet. Artiklerne går tæt på underviserens egne overvejelser, roller og opgaver i voksenundervisningen. Til sammen afspejler de mangfoldigheden af dagligdagens krav og overvejelser, som erhvervsskolernes voksenundervisere står over for.

Voksenundervisning med omtanke henvender sig til alle, der beskæftiger sig med erhvervsrettet voksenundervisning. Publikationen udgives i forbindelse med "Operation Voksenunderviser".

Indhold

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE