Vis, hvad du kan

Materiale til sprogscreening af tosprogede småbørn, skolestartere og skoleskiftere

Sprogscreening af
tosprogede småbørn

Sprogscreening af treårige børn eller fire- til femårige børn, som lige er begyndt på dansktilegnelsen og har været i dansksproget sprogstimulerende læringsmiljø i mindre end et år

Sprogscreening af fire- til femårige børn, som har været i dansksproget sprogstimulerende læringsmiljø i mere end et år

Sprogscreening af tosprogede
skolestartere og skoleskiftere

Sprogscreening af tosprogede skolestartere

Sprogscreening af tosprogede skoleskiftere
børnehaveklasse-2. klasse

Sprogscreening af tosprogede skoleskiftere 3.-10. klasse