Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelserPrøven varer i alt 4 timer.


Alle hjælpemidler, herunder elektroniske, er tilladte, bortset fra kommunikation med omverdenen.

Brug af internet er ikke tilladt. Institutionen kan dog tillade brug af internet i forbindelse med online adgang til tilladte hjælpemidler.


Din opgavebesvarelse skal afleveres i et samlet dokument. Når du er færdig anvender du knappen ”Dan og gem pdf” i menuen til venstre. Giv dokumentet dit navn.Dansk


Prøven i dansk, består af to delprøver: En læseprøve og en prøve i skriftlig fremstilling.
Du kan højst få 25 point i danskprøven: Læseprøven kan give højst 12 point, prøven i skriftlig fremstilling kan give højst 13 point.

Engelsk


Du må til optagelsesprøven anvende ordbøger (elektroniske eller i papirudgave) og grammatiske oversigter, fx skemaer, ordlister og forklaringer på grammatik.

Prøven i engelsk består af fire delprøver: tre prøver i sprog og grammatik og en prøve i skriftlig fremstilling.

Du kan højst få 25 point i engelskprøven: i section 1, 2 og 3 får du ét point for hvert rigtigt svar. Section 4 kan højest give 7 point.

Opgave Antal mulige point
Section 1 4 point
Section 2 4 point
Section 3 10 point
Section 4 7 point

MatematikOptagelsesprøven i matematik består af 18 opgaver. Tabellen herunder viser, hvor mange point du højst kan opnå i hver af de 18 opgaver. Samlet set kan du højst opnå 25 point i matematik.

Opgave Hver opgave kan højst give
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 15 1 point
4, 13, 14, 16 og 17 2 point
18 3 point


Du må bruge alle hjælpemidler, herunder bøger, noter, computer og lommeregner.

I prøven kan du få brug for at skrive brøker og regnetegn. Du kan skrive

en brøkstreg ved at bruge dette tegn: / Eksempel: 1/3
et gangetegn ved at bruge dette tegn: * Eksempel: 2*6
en potens ved at bruge dette tegn: ^ Eksempel: 4^2
Fysik/kemi


Prøven i fysik/kemi indeholder 5 opgaver med i alt 19 spørgsmål. Du kan opnå mellem 4 og 6 point i hver enkelt opgave. Du kan få op til 25 point.

Du afgiver dine svar ved enten at afkrydse eller at skrive tal, ord eller tekst.

1. GæringEn elev vil undersøge temperaturens betydning for gæring. Eleven benytter forsøgsopstillingen i figur 1.a.

Figur 1.a: Forsøgsopstilling.


1.1 Sæt X ved de materialer, der indgår i forsøgsopstillingen. Se figur 1.a.

Materialer Sæt X
Bunsenbrænder 
Konisk kolbe 
Petriskål 
Porcelænsskål 
Reagensglas 
Termometer 
Trefod Eleven opløser 10 g glucose (C6H12O6) og 10 g gær i 100 mL vand i kolben. Eleven tæller, hvor mange bobler der dannes i løbet af 20 minutter ved forskellige temperaturer.

De indsamlede data anvendes til at vise antal bobler som funktion af temperaturen. Se figur 1.b.

Figur_1b Temperaturens indflydelse på gæring 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Antal bobler 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 Temperatur (°C)
Figur 1.b: Antal bobler som funktion af temperaturen.1.2 Ved hvilken temperatur dannes der flest bobler? Se figur 1.b.

Svar: °C


Ved gæring spalter gærcellerne glucosen (C6H12O6) til carbondioxid (CO2) og alkoholen, ethanol (C2H5OH).

1.3 Hvilke forskellige atomer er glucose (C6H12O6) opbygget af?

Svar:1.4 Hvor mange atomer er der af hver slags i glucose (C6H12O6)?

Svar:
2. Stråling fra SolenPå figur 2.a ses en model over nogle af de forskellige typer stråling, der kommer fra Solen.

Figur_2a_Straaling_sol Violet blå grøn gul orange rød UV-C UV-B UV-A Synlig stråling (synligt lys) Infrarød stråling 280 315 400 Bølgelængde (nm) 700
Figur 2.a: Stråling fra Solen.


2.1 Skriv de korrekte ord i den følgende tekst. Der er angivet flere ord, end du har brug for.
Mulige ord

 • blå
 • grønne
 • gule
 • kortere
 • livsfarlig
 • længere
 • orange
 • røde
 • større
 • synlig
 • usynlig
 • violette
UV-stråling har en bølgelængde end infrarød stråling. Både UV-stråling og IR-stråling er stråling for mennesket. I det synlige lys har det lys mest energi.UV-stråling kan være kræftfremkaldende. For at få viden om dagens UV-stråling, kan man downloade en app, der viser UV-indekset.

Figur_2b App Store 10.49 73 % Uv-indeks prognose i Marokko Dagens uv-indeks 6 5 4 3 2 1 0 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Højest i dag 5.3 5.3
Figur 2.b: UV-indeks Marokko d. 10.02.19.
(kilde: www.cancer.dk)


2.2 På hvilket tidspunkt af døgnet er UV-indekset ifølge prognosen højest i Marokko? Se figur 2.b.

Svar:En elev vil teste, hvilken solcreme der er mest effektiv. I undersøgelsen bruger eleven en UV-lampe, et tyndt plastfolie, som UV-stråling kan trænge igennem, UV-perler, der skifter farve, når de udsættes for UV-stråling. Når teksten ”UV-lampe” er skrevet med sort, er lampen tændt, men hvis teksten er skrevet med hvidt, er lampen slukket. Se figur 2.c.

Figur_2d UV-lampe UV-perler A UV-lampe Solcreme faktor 10 Solcreme faktor 25 Solcreme faktor 50 UV-perler B UV-lampe UV-perler C UV-lampe Solcreme faktor 10 Solcreme faktor 25 Solcreme faktor 50 UV-perler D UV-lampe Solcreme faktor 10 Solcreme faktor 25 Solcreme faktor 50 E
Figur 2.c: Opstillinger til undersøgelse af, hvor effektiv en solcreme er.

2.3 Hvilken af disse fem opstillinger kan vise, hvilken solcreme der er mest effektiv? Svar med et bogstav.

Svar:
3. Grundstoffer og atommodellerFigur_3a Tekstboks nr. 1 Tekstboks nr. 2 Tekstboks nr. 3
Figur 3.a: Model af et atom.


3.1 Et atom er opbygget af protoner, neutroner og elektroner. Skriv partiklernes navne, så de bliver placeret i de rigtige tekstbokse i atommodellen på figur 3.a.Grundstoffernes periodesystem kan anvendes til at besvare opgaverne 3.2 og 3.3.

Figur_3a_Mg 24,31 Mg Magesium 12 2 8 2
Figur 3.b: Felt med magnesium (Mg) fra grundstoffernes periodesystem.


3.2 Hvilket atomnummer har magnesium?

Svar:


3.3 Hvilken periode står magnesium i?

Svar:


3.4 Hvor mange protoner er der i et magnesiumatom? Se figur 3.b.

Svar:


3.5 Hvor mange elektroner har magnesium i den yderste skal? Se figur 3.b.

Svar:
4. TyngdekraftFigur_4a Den manglende atmosfære på Månen er årsag til den lille tyngdekraft. Jeg kan hoppe langt på Månen, da der ingen tyngdekraft er. Der er tyngdekraft på Månen, den er bare mindre end på Jorden.
Figur 4.a: Mennesker på Månen.


4.1 Sæt X ved det udsagn, som bedst forklarer tyngdekraften på Månen.

Udsagn Sæt X
Jeg kan hoppe langt på Månen, da der ingen tyngdekraft er.
Den manglende atmosfære på Månen, er årsag til den lille tyngdekraft.
Der er tyngdekraft på Månen, den er bare mindre end på Jorden.Figur 4.b viser en forsøgsopstilling med en kraftmåler, hvorpå der kan hænges forskellige genstande. Den anvendte kraftmåler kan måle en kraft op til 20 newton (N).

Figur_4b_kraft 7,8N 0 2 3 6 8 10 12 14 16 18 20
Figur 4.b: Forsøgsopstilling med kraftmåler.


En elev skal undersøge forskellige genstandes masse med forsøgsopstillingen. Nedenfor er elevens data vist i tabel 4.a.

Genstand Pennalhus Gryde Fyldt vandflaske Computer Keramikkrus
Kraft målt i newton (N) 1,0 7,8 5,2 18,0 2,8
Tabel 4.a: Elevens data.

4.2 Brug dataene fra tabel 4.a til at skrive de forskellige genstandes navne i rækkefølge efter deres masse.

Mindst masse Størst masse4.3 Udvælg og skriv de ord i boksen, som gør teksten fagligt korrekt. Der er angivet flere ord, end du har brug for.

Mulige ord

 • atmosfære
 • berører
 • bølgekraft
 • centrum
 • frastøde
 • naturkraft
 • nordpol
 • omkreds
 • skubber
 • tiltrækker
 • vandkraft
 • vindkraft
Tyngdekraften er en , der påvirker os konstant. Det er derfor, at blandt andet mennesker trækkes mod Jordens . Alle genstande i Universet med en masse hinanden med en tyngdekraft.
Section 1


Choose the right word.
There are more words than you will need. No word may be used more than once.
There is an example in the first sentence.


 • supports
 • supported
 • supporting
 • support
 • supporter
 • supporters
 • supportive
 • supportively
1.0 

Brian promised that he would always be the team’s number one .

 
1.1 

“You know you can always count on my no matter where you are, my son.”

 
1.2 

The hockey players signed a lot of photos and handed them out to their after the match.

 
1.3 

The main wall the roof started to crack under the strain of all the snow that had fallen over the last month.

 
1.4 

Emily is a really loving and caring person and she always her friends when they need her.

Section 2


Read the text below.
Use the word in brackets and write the correct form of the word in the box as shown in the two examples.


After dinner, John was seated (comfortable)
2.0
on the sofa with his aunt. “When I was young I was a nurse,” she (tell)
2.0.0
him. “I was (work)
2.1
at an old people’s nursing home just down the road from where we used to (live)
2.2
. It was only a part-time job because I also wanted to be home with my five-year-old son – your cousin. It (be)
2.3
just the two of us then, so I wanted to spend as much time with him as I (possible)
2.4
could.”
Section 3


Find and replace the ten mistakes with the correct words.
There is an example in the first sentence.


A dog is mans%%man’s best friend. Sometimes you and your dog just needs to get away from a stressful everyday life and relax, eat good food and take long walks. Their are plenty of luxury hotels for humans, and now it’s time for your dog to experience a bit of luxury two. More and more exclusive hotels in citys around the globe is figuring out that when you truly want to relaxing, it's nice to bring your pet along and enjoy being together. So, wherever you want to go there is an luxury hotel that will welcome you and your four-legged friend. I recently spended a weekend in one of these dog-friendly hotels in manchester. Upon check-in, I simply got a key to ours room, and my dog was given a luxury dog bed, bowls and a soft blanket.
Section 4Billedet er fjernet af hensyn til Copydan reglerne.

Image Credit: “What’s Going On in This Picture?”. In “What’s Going On in This Picture? May 7, 2018”. The New York Times website, December 4, 2018, viewed December 2018.
(www.nytimes.com)

Imagine you are sitting on a bench in the park.
Write a text (100 - 150 words) describing the situation in the picture.
Include all of the words from the list below in any order you choose. You are not allowed to change the form of the words.


 • generations
 • playing
 • never
 • trained
 • shady


Læseprøven


Prøven består af to tekster:

Tekst 1: Eva Holtegaard Kasler: Kristian cyklede i 2 år fra København til indiske Mumbai. Politiken den 18 november 2018.
Tekst 2: Sidsel Falsig Pedersen: Nabohjælp. Forholdsregler. Tiderne Skifter 2005.

Til hver tekst er udarbejdet 10 opgaver. Der er kun ét rigtigt svar til hver opgave.
For at opnå 12 point skal mindst 18 af de 20 opgaver være korrekt besvaret.

Tekst 1Læs artiklen og sæt streg under det ord eller udtryk i parenteserne, som passer bedst i sammenhængen.
Se hvordan i eksemplet.

Tilbage til Læseprøven

Tekst 2Læs novellen og besvar opgaverne ud fra tekstens indhold.Der er kun ét rigtigt svar til hver opgave. Sæt kun ét kryds ved hver opgave.

1. Naboen
 
2. Jeg-fortælleren
 
3. Da naboen var på besøg
 
4. Naboen fortæller, at han
 
5. Underboen mener, at naboen er
 
6. Naboens nye navneskilt er
 
7. Da jeg-personen banker på naboens dør
 
8. Jeg-fortælleren tror, at
 
9. Novellens jeg-fortæller oplever sig selv som
 
10. Novellens jeg-fortæller kan beskrives somSkriftlig fremstilling


Du skal følge anvisningerne og besvare opgaven.
Du kan højst få 13 point for din besvarelse. Din besvarelse bliver vurderet ud fra opfyldelsen af opgavens krav, besvarelsens sammenhæng, disponering, sprog samt retskrivning og tegnsætning.


Røgfri skole

Stadig flere unge begynder at ryge, og nogle politikere mener derfor, at elever ikke skal have lov til at forlade skolens grund for at ryge. Det er der forskellige holdninger til.

I listen nedenfor er der nogle synspunkter:
 • Det er skolens ansvar at skabe sunde miljøer for de unge
 • Det er udelukkende forældrenes ansvar at tage vare på deres børns sundhed
 • Forbud og løftede pegefingre hjælper ikke de unge med at lade være med at ryge
 • Forbud forhindrer, at de unge udsættes for gruppepres, når deres kammerater ryger
 • Skolen skal undervise i de farer, der er forbundet med rygning, men ikke opstille forbud


Vælg to af synspunkterne.
Argumenter for de to synspunkter.
Diskuter de valgte synspunkter med inddragelse af egne holdninger.

Du skal skrive mellem 300-400 ord.


Svar:Oplysninger til brug for CopydanAnvendt materiale i Engelsk:
Image Credit: “What’s Going On in This Picture?”. In “What’s Going On in This Picture? May 7, 2018”. The New York Times website, December 4, 2018, viewed December 2018.
(www.nytimes.com)

Anvendt materiale i Dansk:
Sidsel Falsig Pedersen: Nabohjælp.
Forholdsregler.
Tiderne Skifter 2005.

Eva Holtegaard Kasler: Kristian cyklede i 2 år fra København til indiske Mumbai.
Politiken den 18 november 2018.

Anvendt materiale i Fysik/Kemi:
Datakilde til figur 5.a: https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/maanedlig-og-aarlig-energistatistik


OpgaverOpgave 1

Beregn 1-100Opgave 2

Skriv et tal, der er større end 3,00 men mindre end 3,10.Opgave 3

Skriv en brøk, der er mindre end \frac{1}{3}.Opgave 4

Skriv udtrykket så kort som muligt.
\frac{4a+2a}{2}Opgave 5

Løs ligningen.
x+8=2\cdot x


Opgave 6

I en opskrift står der, at man skal bruge 4 æg til 12 pandekager.
Hvor mange æg skal man bruge til 30 pandekager?Opgave 7

Omskriv 40 % til en brøk.Opgave 8

Hvor mange penge er 25 % af 300 kr.?Opgave 9

Lene hælder mælk i 3 glas.
Der kan være \frac{1}{4} L mælk i hvert glas.
Hvor meget mælk bruger hun i alt?Opgave 10

Her er de første 3 figurer i en figurfølge.
opg10 figur nr. 1 figur nr. 2 figur nr. 3

Figurfølgen fortsætter på samme måde, som den er begyndt.
Figur nr. 1 består af fem firkanter. Hvor mange firkanter er der i figur nr. 6?Opgave 11

Tegningen viser en del af en linje i et koordinatsystem.
Linjen fortsætter uden for tegningen.


Hvilket af punkterne ligger på linjen? Sæt et X.
(6,10)
(6,12)
(6,13)
(6,14)
opg11 y 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 xOpgave 12

Grafen for funktionen f er vist i koordinatsystemet til højre.


Udfyld tabellen, så den passer med grafen.
x 0 1 2
f(x) 8 5 -1
opg12 y 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -1 -2 f 1 2 3 4 5 xOpgave 13

Figuren herunder viser en skitse af et rektangel.

opg13 4 6
13.1 Hvor stor er omkredsen af rektanglet?  
13.2 Hvor stort er arealet af rektanglet?  Opgave 14

Pia har en æske med bolsjer. Æsken har et rumfang på 200 cm3, og den er helt fyldt med bolsjer.

Pia vil lægge bolsjerne fra æsken over i et cylinderformet glas, der har en radius på 3 cm og en højde på 15 cm.
Du kan bruge formlen i den gule boks til at beregne rumfanget af en cylinder.
opg14 r er cylinderens radius h er cylinderens højde Du kan bruge 3,14 som tilnærmet værdi for r h
14.1 Cirka hvor stort er rumfanget af Pias cylinderformede glas?  
14.2 Cirka hvilken højde vil bolsjerne nå op til, når Pia har lagt dem i glasset?  Opgave 15

Hvilke to af trekanterne er ligedannede? Sæt to X’er.
opg15 A B C D E
A B C D EOpgave 16
Diagrammet viser, hvor mange gange hver af de 27 elever i en 9. klasse har været i biografen på et år.
opg16 Antal elever 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Antal gange
16.1 Hvor mange elever har været i biografen mere end 5 gange?  
16.2 Hvor stor er sandsynligheden for, at en tilfældig elev i 9. klassen slet ikke har været i biografen?  Opgave 17

Skriv et datasæt med 6 tal. Datasættet skal have en variationsbredde på 8 og en mindsteværdi på 1.
Opgave 18

Skriv en kort tekst, hvor du forklarer, hvad du ved om brøker.

I din tekst skal du bruge så mange som muligt af følgende ord:

tæller og nævner
forlænge og forkorte
omskrive.


I din tekst skal du også give et eksempel på en situation, hvor brøker kan bruges.5. Danmarks produktion af primær energi
Diagrammet viser, hvordan Danmarks produktion af primær energi i 2017 fordeler sig på energikilder.

Figur_5a Danmarks produktion af primær energi 2017 Affald, ikke bionedbrydeligt 2 % Vedvarende energi 26 % Naturgas 28 % Råolie 44% Råolie Naturgas Affald, ikke bionedbryydeligt Vedvarende energi
Figur 5.a: Diagram over Danmarks produktion af primær energi i 2017.


Figur 5.a skal anvendes til at besvare opgave 5.1 og 5.2.

5.1 Naturgas bidrager til produktion af primær energi med %


Vælg det korrekte svar i hver parentes og skriv det i den tomme tekstboks.

5.2 Fossile brændsler udgør samlet ca. (2 %, 28 %, 30 %, 55 %, 75 %).


5.3 Vedvarende energi kan være (benzin, plastaffald, vindenergi, kerneenergi).


5.4 Hvilken af de nævnte energikilder er mest CO2-neutral? (olie, plastaffald, biogas, naturgas).
LYD