Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Dansk litteraturs kanon

- Rapport fra Kanonudvalget
Den trykte publikations forside

Resumé

Publikationen indeholder Kanonudvalgets rapport til undervisningsministeren. Udvalget præsenterer sit forslag til en obligatorisk liste over danske forfatterskaber – en fælles kanon – til brug i såvel folkeskole som i de gymnasiale uddannelser. Udvalget præsenterer herudover sit forslag til vejledende lister med forslag til læsning i henholdsvis folkeskole og de gymnasiale uddannelser. Der er i rapporten peget på forfatterskaber, som skal sikre, at eleverne får kendskab til den danske litterære arv. Udvalget peger ikke på bestemte værker eller klassetrin, som den enkelte forfatter skal læses på.

 


Indhold:

1. Indledning

2. Fra 1994 til 2004

3. Tidsafgrænsning

4. Læselyst og læsefærdigheder i folkeskolen

5. Kanonpædagogik

6. Den fælles kanon

7. Tillæg til folkeskolen

8. Tillæg til de gymnasiale uddannelser

9. Afsluttende bemærkninger

10. Resumé

Bilag: Hvad læser de i dag?

Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie


Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (149 kB)
Hele publikationen i PDF-format (670 kB)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2004
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top