Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Praktikuddannelse med elevens læring i fokus

- kompetenceudvikling i SOSU-uddannelserne
Den trykte publikations forside

Resumé

I publikationen udfoldes en kompetence- og læringsforståelse for praktikuddannelsen - især inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen. Der sættes fokus på elevens kvalificerede selvbestemmelse og selvevaluering og på samarbejdet mellem eleven og praktikstedets aktører: ledelse, praktikvejleder og kolleger. Publikationen handler om, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem de forskellige praktikforløb, så praktikken i assistentuddannelsen fremstår som en samlet praktikuddannelse. Publikationen er blevet til i et tæt samarbejde mellem skole og praktik.

 

Indhold:

Forord

Resume

Indledning

1. Kvalificeret selvbestemmelse og selvevaluering

2. Forståelsesrammen

3. At realisere forståelsesrammen

4. Begrundelse for forståelsesramme

Konklusion

Referenceliste

Undervisningsministeriets temahæfteserie

Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (214 kB)
Hele publikationen i PDF-format (729 kB)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2006
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top