Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

De faglige udvalg og den gode praktikoplæring

- Styrkelse af erhvervsuddannelsernes praktikdel
Den trykte publikations forside

Resumé

Der er i øjeblikket stor fokus på udvikling af praktikdelen af erhvervsuddannelserne, som jo typisk udgør mere end halvdelen af elevens samlede uddannelsestid.

Det er et overordnet ønske at styrke kvaliteten af oplæringen i virksomheden og at mindske det frafald, der er i praktiktiden. De faglige udvalg for erhvervsuddannelserne har en vigtig og central rolle i at beskrive, kvalitetssikre og udvikle erhvervsuddannelserne praktikdel.

Publikationen indeholder bud på, hvordan udvalgene sammen med andre kan medvirke til at styrke praktikdelen af uddannelserne gennem initiativer, som kan bidrage til kompetenceløft af oplærerne i praktikvirksomhederne. Publikationen er et af flere initiativer fra Undervisningsministeriet, der har til formål at fremme kvaliteten i praktikdelen af erhvervsuddannelserne.

 


Indhold:

Forord
Terminologi
Praktikuddannelse som indsatsområde
Den gode oplærer
Udfordringer og muligheder
Læs mere her!
Bilag

Komplet indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (21 kB)
Hele publikationen i PDF-format (879 KB)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2006
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top