Krone
Undervisningsministeriets logo

Metal
Multimedieordbog
Den trykte publikations forside

Resumé

Multimedieordbogen med 613 faglige opslagsord og ordværksted er udviklet til brug for tosprogede deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser inden for metalområdet. Multimedieordbogen kan anvendes i undervisningen i dansk som andetsprog, i den fagrettede undervisning samt i forbindelse med praktikforløb.

Deltagere med dansk som andetsprog inden for beslægtede uddannelser vil også kunne benytte ordbogen. Erfaringsmæssigt kan danske deltagere, ikke mindst læsesvage, have gavn af materiale udviklet til tosprogede.

 

 

 


Indhold

I ordbogen kan man slå et fagudtryk op og

  • se et foto, en tegning eller en animation,
  • læse en forklarende tekst,
  • lytte til oplæsning af den forklarende tekst,
  • få kortfattede grammatiske oplysninger og
  • evt. blive linket til andre relevante opslag i ordbogen.

Opslagsordene er opdelt i 8 faglige temaer: Håndværktøj, maskiner og tilbehør, materialelære, bearbejdningsteknikker, måleteknik og tolerance, svejsning, tegningsforståelse samt sikkerhed. Der kan også søges på enkeltord.

Multimedieordbogen indeholder desuden et ordværksted med grammatik samt øvelser relateret til fagsprog


Metal Multimedieordbog

Lærervejledning (pdf)

Løsninger til opgaver (pdf)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2004
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE