Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Elevplan i praksis

- erfaringer og perspektiver
Resumé

Publikationen beskriver, hvordan en række erhvervsskoler har introduceret og gør brug af det webbaserede, pædagogiske planlægningsværktøj Elevplan, og hvilke behov der er for at udvikle denne anvendelse. Iagttagelserne er samlet under fire forskellige synsvinkler: elevens, lærerens, ledelsens og praktikvirksomhedens. Elevplan rummer store pædagogiske og didaktiske potentialer i forhold til at realisere højere grad af individualitet og fleksibilitet i elevernes uddannelsesforløb og øget refleksion over læringsforløbene. Disse potentialer er kun i begrænset omfang realiseret i anvendelsen på skolerne.

 

Indhold:

Den trykte publikations forside

Forord

1. Indledning

2. Resumé

3. Tanker bag Elevplan

4. Elevplan som værktøj for elever

5. Elevplan som værktøj for lærere

6. Elevplan i et ledelsesperspektiv

7. Elevplan i et arbejdsgiverperspektiv

8. Afslutning og perspektivering

Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie


Komplet indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (146 kB)
Hele publikationen i PDF-format (915 kB)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2004
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top