Forside

Elevplan

- et pædagogisk webværktøj til erhvervsuddannelserne

  

[Billede: Her ses publikationens forside.] Elevplan er et webbaseret, pædagogisk planlægningsværktøj til elever, lærere og planlæggere på skoler, der udbyder erhvervsuddannelser. Elevplan skal støtte den enkelte elev i at planlægge og få overblik over sin erhvervsuddannelse - og give skolerne bedre muligheder for at virkeliggøre erhvervsuddannelsesreformens nøglebegreber: individualisering, fleksibilitet og elevens personlige uddannelsesplanlægning.

I hæftet er der ideer og forslag til, hvordan elever, lærere og planlæggere på skoler kan anvende Elevplan, og gode eksempler på beskrivelser af læringsaktiviteter.

Denne serie af hæfter indeholder inspiration, praktiske eksempler og værktøjer til skolernes arbejde med at udvikle og dygtiggøre lærere og mellemledere på erhvervsskolerne.

Indhold:

Forord
1 Ideen bag www.elevplan.dk
2 Elevplan - som pædagogisk værktøj
3 Eksempler på læringsaktiviteter
4 Elevernes arbejde med Elevplan
5 Elevplan - et værktøj for lærerne
6 Elevplan - et værktøj for kontaktlæreren
7 Elevplan - et værktøj for skolen
8 Afrunding og perspektivering
Litteratur

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

 

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2002
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.