[Undervisningsministeriets logo]

Læsetekster for gymnasium, hf mv.Uddannelsesstyrelsens Internetpublikationer nr. 8 - 2000

Uddannelsesstyrelsen
Området for de gymnasiale uddannelser
December 2000

 

Læsetekster for gymnasium, hf mv., som er udarbejdet af Elisabeth Arnbak og Carsten Elbro, består af tre dele:

1. en orientering til læreren
2. et sæt tekster,
3. opgaver.

 

Sigte og plan
Sigtet med læseteksterne er beskrevet i orienteringen til læreren. Det skal dog understreges her, at materialet indtil videre ikke er tænkt anvendt normativt, men deskriptivt.

Materialet er sendt ud til lærere til ca. 600 elever i 1. g og 1. hf, og når resultaterne foreligger, vil der være et (deskriptivt) sammenligningsgrundlag for den enkelte klasse og den enkelte elev.

Indtil sammenligningsgrundlaget foreligger, kan man imidlertid godt benytte materialet som et led i en vurdering af elevernes læsefærdigheder. Man kan for det første få et indtryk af spredningen af færdigheder i klassen. For det andet kan der være elever, som kun når meget kort i den indledende novelle; og der kan være elever, som helt må give op over for biologiteksten eller staveordene. Det er klart, at sådanne elever kan have brug for opmærksomhed og evt. vejledning.

Det er desuden planen at følge op på resultaterne fra de ca. 600 elever i afprøvningen, således at læseresultaternes prædiktionsværdi for elevernes forløb og resultater i gymnasiet eller på hf kan blive kendt. Endelig er det planen at udforme paralleltekster, sådan at det bliver muligt at få en dokumenteret vurdering af fremgangen i elevernes færdigheder fx over det første år.

Praktiske forhold
Trykkvaliteten
er afgørende. Da tekstsættet bl.a. indeholder en grafisk model med meget små detaljer, er det afgørende, at trykkvaliteten er i orden. Der skal mindst være 1200 punkter pr. tomme på hver led. Dette gælder også for en eventuel videre reproduktion. Det betyder i praksis, at tekstsættet ikke kan kopieres, men skal udprintes direkte i det ønskede antal – fra en laserprinter af høj kvalitet.

Tidtagning m.v. Hvis man ønsker at kunne sammenligne sine elevers resultater med resultaterne fra et repræsentativt udsnit af gymnasie- og hf-klasser, når disse foreligger, er man nødt til at følge vejledningen til prøvetagningen nøje. Det gælder både instruktion og tidtagning.

Benedicte Kieler
Fagkonsulent i dansk

 

----------  

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS FORSIDE